Povijest Crikvenice

Turizam se u Crikveničkom primorju razvija od 1890-ih...

Brončanodobni mačevi, koplja, sjekire i nakit pronađeni su na više mjesta na prostoru Grada Crikvenice. U predjelima koje još nije zahvatila urbanizacija često se nailazi na prapovijesne grobove, tumuluse. Lociran je i čitav niz prapovijesnih naseobina, iz brončanog i s početka željeznog doba, koje su bile opasane kamenim zidom, a nalaze se mahom na vrhovima brjegova koji okružuju naš Grad.

Na ušću rječice Dubračine, koje je još u antičko doba bilo plovno do današnjeg nogometnog igrališta, već na početku nove ere postojalo je naselje Ad Turres. To je bilo jedno od ključnih mjesta na rimskoj cesti iz Italije za Dalmaciju. Ova postaja za izjmenu konja sadržavala je i vojnu posadu, koja je osiguravala putni pravac između obale i susjedne udoline, Vallis vineariae, Vinodola. Jedno vrijeme ovdje je postojala i značajna lokalna radionica s pećima za izradu predmeta od gline.Tijekom jednog dužeg mirnog razdoblja, bez ratova, bogati Rimljani gradili su svoje vile i gospodarske objekte u dobro zaštićenim morskim uvalama, o čemu svjedoče arheološki ostaci u Selcu i Jadranovu u uvali Lokvišća. Povijest priobalnih naselja koja čine Grad Crikvenicu, Selca, Crikvenice, Dramlja i Jadranova, povezana je i uvjetovana razvojem susjedne plodne udoline Vinodol i njenih utvrđenih srednjovjekovnih gradova, Drivenika, Grižana i Bribira.